دوشنبه 05 خرداد 1399
 مشخصات فردی (حتما تكميل گردد)
         
نام پدر:   نام و نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:   تاريخ تولد:
وضعيت خدمت:   محل تولد:
      مدرک تحصیلی:
  مجرد متاهل وضعيت تاهل:   مرد زن جنسيت:
 اطلاعات تماس (حتما تكميل گردد)
شماره تلفن همراه:   شماره تلفن :
      پست الکترونيک:
 عکس:   آدرس:
  سوابق تحصيلي و آموزشي (به ترتيب آخرين مدرك)
مدرك تحصيلي رشته تحصيلي معدل كل تاريخ شروع تاريخ پايان نام مؤسسه آموزشي شهر - كشور
 تحصص ها (حتما تكميل گردد)
ميزان تسلط:   زمینه تخصص :
ميزان تسلط:   زمینه تخصص :
ميزان تسلط:   زمینه تخصص :
 آشنائی با زبان‌های خارجی
    مکالمه          ترجمه          خواندن           نوشتن      
           زبان خارجی:
           زبان خارجی:
 سوابق شغلی
نام موسسه / شركت از تاريخ تا تاريخ آدرس و تلفن علت ترك كار
 انتظارات
تومان حقوق درخواستی:
بدينوسيله صحت كليه اطالاعات مندرج در اين فرم را تأييد و گواهي مي نمايم.
کد امنیتی:
 جدید

    

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

محمد افشين رحيم پور